Tentoonstelling in het
Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg
van 5 juli tot 13 september 2009

Vlinders in natuur en cultuur

De tentoonstelling >Vlinders - boden van de goden< wordt op een expositieoppervlakte van 450m² gepresenteerd. Aan beide kanten van het centrale vlindershuis, waarin inheemse vlinders zijn te zien, bevinden zich de eenheden over biologie en cultuurgeschiedenis. Buiten het museum zal een kas staan waarin tropische vlinders zullen vliegen.
Verdeeld in verscheidene ruimtes beleeft de bezoeker in de tentoonstelling in de eenheden over de biologie hoe een insekt is opgebouwd. M.b.v. geprepareerde vlinders in vitrines wordt de veelsoortigheid van de fauna van de inlandse vlinders getoont.

De cultuurgeschiedenis houdt zich bezig met de betekenis van de vlinder voor de mens in de wisseling der tijden.. Uitverkozen porselein, kostbare sierraden en de benadering van ons vreemde culturen geven een getuigenis over het verschillende gebruik van de vlinderssymboliek.

Goed en kwaad

Het begrip vlinder reikt terug tot de vroege 16de eeuw. Vlinders werden in die tijd vaak met een voorliefde voor boter, melk of room in verbinding gebracht en ook >butterfliege< of >schmantleker< genoemd. Volgens het bijgeloof was de vlinder een heks die het bederf van de melk- en roomvoorraad in het geheim nagaat.

Thans wordt met de vlinder de schoonheid, de kleurenpracht en ook de kwetsbaarheid geassocieerd. Al in de oudheid was hij het zinnebeeld voor de wedergeboorte en in de christelijke kunst stelt hij het symbool van de hoop en de verrijzenis voor.

Verdwijnende veelsoortigheid

Sinds het midden van de 17de eeuw groeide de belangstelling van kunstenaars voor natuurbeelden zoals schilderijen van Maria Sybilla Merian laten zien. Gelijktijdig houden zich nu ook de onderzoekers sterker met de vlinders bezig en leverden sindsdien belangrijke informatie voor de ecologie.

Alleen in Duitsland zijn tijdens de laatste twee decennia meer dan 300 soorten vlinders verdwenen. Op die manier is de vlinder meer dan elk ander insekt een aanwijzer voor zich veranderende milieus en hun toenemende behoefte aan beschermingsmaatregels.

Catalogus / trektocht

Bij de tentoonstelling verschijnt een essayband met bijdragen van verschillende wetenschappelijke discipline's rond de vlinder, zijn anatomie en cultuurhistorische betekenis. Op die manier zal gericht een benadering van het thema uit verscheidene perspectieven opgeleverd worden.
In het vervolg kan de expositie in andere musea in Duitslanf getoond worden.

Begeleidend programma

Vlinders zijn mooi, kleurig en in haast elk landschap te vinden. De tentoonstelling laat de biologie van de vlinders en de vele gebieden waarin de mens samentreft met dit insekt zien. Bovendien nodigt een omvangrijk progranma uit om mee te doen en biedt diverse mogelijkheden voor creativiteit. Voor klein en groot, individuele bezoekers, gezinnen en groepen - voor iedereen is er iets te vinden.

Het vlindersatelier...
voor kinderen vanaf 4 jaar
spiegeldruk: een vlindersbeeld geschilderd met waterverf.
kakelbonte dierenwereld: rupsen en vlinders geknutseld uit papier.

Het vlindersatelier...
voor kinderen vanaf 7 jaar
natuurbeelden: collagen met vlinders en bloemen geknutseld uit bont papier.

Het vlindersatelier...
voor gezinnen, pubers en volwassenen
vensterbeelden: zelfgemaakte vensterdecoraties met vlindermotieven.

De vlindersateliers vinden tijdens de zomervakanties plaats (van 25.06. tot 05.08) op elke dinsdag van 10 tot 11:30 uur . Begin op 07.07.2009. Een aanmelding is niet nodig. Het aanbod bestaan uit een rondleiding en de gekozen practische activiteiten.
Kosten: 3,- € + entree

Elke zondag...
is er een openbare rondleiding door de tentoonstelling >vlinders - boden van de goden<. Extra voor gezinnen - kinderlijk en levendig - zijn de rondleidingen op zo, 02.08. en 06.09.2009 om 11.15 uur.
Een aanmelding is voor alle rondleidingen niet nodig. Data en tijden vindt u in de dagbladen, in het internet onder www.naturundmensch.de en ons halfjaarlijkse programma!
Kosten: 2,- € + entree

Bovendien bieden wij rondleidingen aan voor alle leeftijden. Afspraken, aanmeldingen en inlichtingen onder tel.: + 49 (0) 441/9244-306.

Tekenen zoals bij Merian...
of het kopiëren van grote meesterwerken van de kunst is een aanbod dat kinderen, pubers en volwassenen steeds zelfstandig in de tentoonstelling kunnen doen. Met tekenkool, krijt of (kleur)pootlood benadert u de anatomie van de originele vlinder of kopiërt een schilderij met een stilleven.
Papier en tekenmateriaal zijn zelf mee te brengen; ook een meegebrachte ezel kan worden opgesteld, stoelen zijn beschikbaar.
Als u als groep gebruik wilt maken van dit aanbod kunt u zich melden onder tel.: +49 (0) 441/
9244-306, opdat wij eventuele gelijktijdige boekingen van groepen kunnen voorkomen.

Tekenen onder aanleiding: op 30.07. en 27.08.2009, van 13-15:30 uur.

De oplossing van het raadsel...
ligt in de verandering van de rups naar de vlinder, in de productie van zijde of in de vlinder als sierraad? Spannende vragen en kleine denkopgaven kunnen in de tentoonstelling worden nagegaan m.b.v. een raadsel. Voor kinderen vanaf 7 jaar (vanaf 5 jaar met de hulp van volwassenen) wordt het bezoek van de tentoonstelling m.b.v. dit raadselblad tot een heel eigen ervaring.
Het raadsel is aan de kassa voor 0,50 € te koop.

En elke woensdag...
zijn de doe-mee-acties na aanmelding - woensdagatelier en kom, doe mee! - uitgericht op het thema van deze tentoonstelling. Data en aanbiedingen vindt u in ons halfjaarlijkse programma.

vakantieactie...voor kinderen vanaf 7 jaar
Het eigenlijke programma vindt u in de >Ferienpass-Kalender< van de stad Oldenburg. Inlichtingen en aanmeldingen onder tel.: +49 (0)441/23580
http://www.oldenburg.de/stadtol/ zoekbegrip Ferienpass

ervaringen en bijscholing...
bij het thema >vlinders< bieden wij in coöperatie met de Oldenburger Fortbildungszentrum van de Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (OFZ) aan voor onderwijzers en leraren voor de basisschool.
Datum: donderdag, 20.08.2009 van 14-17 uur
aanmelding onder tel.: +49 (0)441/798-3036

Bovendien nodigen wij u uit voor onze bijzondere eventdagen in het museum:
Op zondag, 26.07.2009 is er op de dag van >Museen im Kultursommer< vrij entree en genieten van een speciaal programma! Ook de >Nacht der Museen< staat op zaterdag, 12.09.2009 geheel onder het teken van de goddelijke boden - vlinders (o.a. met de porceleinschilderes Regina Kobel)!

Coöperatiepartner: Let ook op het cursusaanbod van de Werkschule, Werkstatt für Kunst und Kulturarbeit e.V., Hochheiderweg 169, D - 26125 Oldenburg, tel.: +49 (0)441/382930

Voordrachten

>Vom Vielfrass zum Leichtgewicht< of: de geschiedenis van het onderzoek van de vlinders
dinsdag, 11.08.2009 om 19:30 uur
Rebecca Kittel, LMNM Oldenburg

Tod, Hoffnung, Auferstehung - der Schmetterling in der Kulturgeschichte
dinsdag, 08.09.2009 om 19:30 uur
Kristina Nowak, LMNM Oldenburg

Zo bereikt u ons in Oldenburg

Landesmuseum Natur und Mensch
Damm 38-44, D - 26135 Oldenburg
tel.: + 49(0)441-9244-300 / 306
fax: + 49 (0)441-9244-399
e-mail: Museum@NaturundMensch.de
internet: www.NaturundMensch.de
boekverkoop in het internet

Op onze internetsite vindt u alle actuele informatie over bijv. openingstijden, entreeprijzen, rondleidingen en publicaties.